Sist oppdatert 02.05.2022

Personvernerklæring for Team Trafikkskole Bo & Anga

Denne Personvernerklæringen gjelder for Team Trafikkskole Bo & Anga som er den behandlingsansvarlige og som kan innhente og bruke de personopplysninger som angis nedenfor i pkt. 2.

  1. Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Team Trafikkskole Bo & Anga behandler følgende informasjon for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene: Navn, kontaktinformasjon, Personnr, kjøpsstatistikk, informasjon om produkter og tjenester som er solgt eller kjøpt, inngåtte avtaler eller annet for overholdelse av inngåtte avtaler med deg. Personopplysninger kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er strukturerte eller søkbare i Team Trafikkskole Bo & Anga DA dataregistre.

Team Trafikkskole Bo & Anga DA er behandlingsansvarlig for personopplysningene og lagrer og behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven med forskrifter.

2. Hvorfor innhenter vi opplysninger?

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av Team Trafikkskole Bo & Anga DA til oppfyllelse av avtaler du har med Team Trafikkskole Bo & Anga DA eller samarbeidspartnere, administrasjon av førerkort opplæring, gjennomføring av markedsføring, utstedelse av tilbud samt fullføring av lovpålagte forpliktelser.

3. Underleverandører (databehandlere)

Team Trafikkskole Bo & Anga DA benytter underleverandører for å gjennomføre tjenesten, herunder til å drifte kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser. Dette gjør det mulig å tilby deg som kunde bedre betingelser og tjenester.

Team Trafikkskole Bo & Anga DA er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører.

Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras til andre.

4. Overføring av personopplysninger til tredjepart

Team Trafikkskole Bo & Anga overfører ikke personopplysninger om kunder til andre, annet enn i lovpålagte tilfeller.

5. Retten til innsyn og endring av personlig data

Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine opplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og nyhetsbrev). Du kan selv se hva vi har lagret om deg ved å følge denne linken https://tbats.no/gdpr-be-om-personlig-data/

Kontaktdetaljer til Team Trafikkskole Bo & Anga DA
Glommengata 41, 2211 Kongsvinger

Tlf +47 62 83 62 33

6. Avslutte ditt samtykke

Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det.

Våre abonnenter kan enkelt avmelde seg fra vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle nyhetsbrev fra Team Trafikkskole Bo & Anga DA

Ønsker du ikke å motta SMS? Da kan du sende SMS til 926 15 731 med kodeord avmeld

Om du har spørsmål om våre kommunikasjonskanaler via SMS eller nyhetsbrev, er du velkommen til å sende oss en e-post til anga-s@online.no